Feka Bygg är ett byggföretagi Kalmar med många år av värdefull erfarenhet. De kan genomföra det allra
mesta, och lite till. Men först innan ett byggprojekt startas så vill gärna
Feka Bygg sätta sig ner med dig som kund och prata igenom era tankar och idéer
innan projektet startas. Detta hjälper att motverka den potentiella möjligheten
att åka på onödiga missförstånd eller misstag under arbetets gång.

Ni når dem snabbt och enkelt
via telefon men kan givetvis också sända över ett mejl om ni har några fortsatta
frågor.