Lagen om "olovlig fotografering" problematisk

TrackBacks (0) Kommentarer (0)

Självklart ska det vara förbjudet för en hyresvärd att montera dolda kameror i hyresgästernas duschrum. Så är det tydligen inte idag och den nya lagen om olovlig fotografering kom till för att lösa bland annat det. Problemet är att man går mycket längre än så.

Vi börjar med själva paragrafen:
Brottsbalken kap 4, §6a: "Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme, döms för olovlig fotografering till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes personliga integritet som privatperson.

Till ansvar döms inte om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som fotograferar eller annars tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet."

Den första meningen reglerar ett antal platser som är skyddade. Det ska till exempel bli förbjudet att stå ute på gatan och fotografera eller filma in i en bostad eller in i en skyddad del av trädgården. Detta är förstås inte alldeles orimligt, men gränsdragningarna blir svåra. Ska den som är intresserad av arkitektur få ta bilder på hus, även om en av de boende skymtar i ett fönster?

Enligt författningskommentarerna ska den typen av bilder dock vara okej. Så länge du inte har uppsåt att fotografera någon där inne och så länge fotograferingen sker "på avstånd". Vi vet ju alla att just uppsåtsfrågor är kristallklara och enkla att avgöra... och hur långt bort är "på avstånd"?

Den andra meningen breddar förbudet till att gälla överallt. Även på allmän plats ska det bli förbjudet att fotografera någon "påträngande, närgånget eller dolt". Så vad betyder det? Jag citerar författningskommentarerna igen:
"Med påträngande menas att fotograferingen är störande. Med närgånget avses att fotograferingen innebär en ingående skildring. Med dolt menas att fotograferingen sker på ett maskerat sätt."

Vad som är "störande" och "ingående" är vansinnigt svåra gränsdragningar. I författningskommentarerna påpekar man noga att grundregeln är att fotografering på allmän plats även i fortsättningen ska vara tillåten, men risken är uppenbar att den som går omkring med en kamera och tar bilder på gator och torg kommer att ifrågasättas i framtiden.

Näst sista stycket i paragrafen reglerar undantag. Det här är kanske det mest problematiska. I författningskommentarerna kan man till exempel läsa följande:
"Ett exempel på en gärning som kan anses försvarlig är när en journalist eller yrkesfotograf fotograferar i syfte att i media kunna visa att en offentlig person i en bostad begår en mycket klandervärd handling."

Tanken är förstås att man inte ska hindra medias arbete och därmed inskränka yttrandefriheten. Men då missar man något fundamentalt: Det är inte bara yrkesmedia som bär yttrandefriheten, och det är i praktiken omöjligt att säga vem som är "journalist" eller "yrkesfotograf".

Journalist är inte en skyddad titel - vem som helst kan sätta det på sitt visitkort. Jag utgår från att man inte drar gränsen vid dem som har presskort från Journalistförbundet. Så vem är journalist? Ska en bloggare få avslöja klandervärda handlingar eller missförhållanden på detta sätt? (Jardenberg har också varit inne på detta.)

Till syvende og sidst avgörs detta i rättstillämpningen förstås. Risken är uppenbar att man drar gränsen vid journalister som arbetar vid medier med utgivningsbevis. Bloggare blir med andra ord knappast undantagna. Risken är uppenbar att även frilansjournalisten/fotografen som arbetar på spekulation hamnar på fel sida gränsen.

Läs hela lagförslaget här (PDF). Läs också invändningarna från TU:s jurist Per Hultengård: "Det finns en gråzon, där fotografen, under någon tiondels sekund kanske, ska avgöra om fotograferandet är tillåtet eller ej, om det är försvarligt eller ej." Omöjligt förstås.

Uppdatering: Se också kritiken från Scanpix. Sakliga och mycket giltiga invändningar om du frågar mig.

0 TrackBacks

Här listas andra bloggar och webbsidor som länkar till denna text. Lagen om "olovlig fotografering" problematisk.

TrackBack URL för den här sidan: http://www.pierreandersson.se/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1395

Leave a comment

Ur bloggen:

Flyttat
Jag har ju alldeles glömt bort att berätta att jag…
Lagen om "olovlig fotografering" problematisk
Självklart ska det vara förbjudet för en hyresvärd att montera…
Måste gilla Reddit
Som många andra brukar jag dyka förbi Reddit någon gång…
Jag rear ut (inte min själ, men lite prylar)
Det är dags att rensa skåpen. Jag är sjukt dålig…
Bajen till superettan
Greta är ledsen. Jag försöker säga att det kan…